เกี่ยวกับเรา

About us_Thai_edit 090714

ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ ถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นบริษัทสาขาของ ชิน-เอ็ทสึ เคมิคอล ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พีวีซี เซมิคอนดัคเตอร์ ซิลิโคนในปี 2503  ด้วยเทคโนโลยีหลักของกระบวนการผลิตพีวีซีและยางซิลิโคน ทำให้ ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ ได้พัฒนาและจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้กับบริษัทชั้นนำด้านเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เซมิคอนดัคเตอร์ รถยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลกผ่านเครือข่ายของบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลก

พันธกิจและข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันของเราคือ การปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกับการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับตลาดโดยใช้ส่วนประกอบวัตถุดิบและเทคโนโลยีกระบวนการผลิตของบริษัท

ในปัจจุบันนี้ ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ เป็นที่รู้จักกันดีในฐานของหุ้นส่วนธุรกิจรายสำคัญสำหรับบริษัทผู้นำอุตสาหกรรมทั่วโลก

ในเดือนเมษายน 2550 สำนักงานกรุงเทพได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นสำนักงานตัวแทนของ บริษัท ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด หลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เราได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งบริษัท เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ห้องเลขที่ 3001 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ (+66) 2630-4740
โทรสาร (+66) 2630-4741
วันก่อตั้ง กุมภาพันธ์ 2557 (เปิดทำการวันที่ 2 พฤษภาคม 2557)
ผู้ถือหุ้น บริษัท ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ สิงคโปร์ พีทีอี ลิมิเต็ด 100%
วันสิ้นปีงบประมาณ วันที่ 31 ธันวาคม
ข้อมูลอื่นๆ ได้รับการส่งเสริมในกิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ