ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเคมี

ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และเคมี เช่น ท่อสวนปัสสาวะ จุกหลอดเพาะเชื้อ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยการฉีดน้ำยางซิลิโคนที่เป็นเอกลักษณ์และเทคโนโลยีโฟมของชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์เอง

 

เครื่องมือแพทย์

ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ผลิตเครื่องมือแพทย์ยางซิลิโคนโดยใช้กระบวนการและเทคโนโลยีผสมผสานของเราเองในการผลิตท่อสวนปัสสาวะและเครื่องมือแพทย์อื่นที่ใช้ในงานด้านศัลยกรรมและการวางยาสลบ

 

หลอดเพาะเชื้อ

จุกหลอดเพาะเชื้อไบโอ-ซิลิโค (Bio-Silico) เป็นจุกฟองน้ำซึ่งผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปและออกแบบมาเพื่อให้อากาศซึมผ่านได้และช่วยให้หลอดเพาะเชื้อปลอดภัยจากแบคทีเรีย จุกหลอดเพาะเชื้อไบโอ-ซิลิโคมีลักษณะยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และเหมาะสำหรับการเพาะเชื้อ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม